PILNE!!! Typowanie

Proszę wszystkich Hodowców o typowanie jak poniżej.

Jeśli hodowca chce liczyć się do Zespołu i do Okręgu proszony jest typować 20 gołębi literką „M” w zegarach TauRIS i Vizion oraz literką „A” w zegarach MeGa
jeśli chce liczyć się też do GMP to proszony jest typować pierwsze 10 gołębi włożonych na lot literką „S” a kolejne 11-20 literką „M” w zegarach TauRIS i Vizion oraz literką „A” w zegarach MeGa

(hodowcy dający na lot 20 gołębi też mają typować gdyż program nie przetworzy ich do Zespołu ani Okręgu).
Hodowcy którzy nic nie za typują nie będą wliczani do punktacji Zespołowej jak i również Okręgowej.

Prosimy zatem pilnować sobie żeby potem nie było problemów.