Powtórzenie Lotu 3 – Koszowanie 08.09.2017 (piątek) Lot 09.09.2017

1_1
Lot 3 zostanie powtórzony, Koszowanie gołębi we wszystkich sekcjach odbędzie się w piątęk 08.09.2017 r. a lot 09.09.2017 r.