Wyniki

1_3

ODDZIAŁOWE

Gołębie Dorosłe

Wyniki z lotów Gołębi Dorosłych sezon 2016 r. (15)

Wyniki z lotów Gołębi Dorosłych sezon 2017 r. (15)

Wyniki z lotów Gołębi Dorosłych sezon 2018 r. (14)

Gołębie Młodych

Wyniki z lotów Gołębi Młodych sezon 2016 r. (5)

Wyniki z lotów Gołębi Młodych sezon 2017 r. (4)

Wyniki z lotów Gołębi Młodych sezon 2018 r. (5)

SEKCYJNE

Gołębie Dorosłe Sekcja nr 1

Wyniki z lotów Gołębi Dorosłych sezon 2016 r. (15)

Wyniki z lotów Gołębi Dorosłych sezon 2017 r. (15)

Wyniki z lotów Gołębi Dorosłych sezon 2018 r. (14)

Gołębie Dorosłe Sekcja nr 2

Wyniki z lotów Gołębi Dorosłych sezon 2016 r. (15)

Wyniki z lotów Gołębi Dorosłych sezon 2017 r. (15)

Wyniki z lotów Gołębi Dorosłych sezon 2018 r. (14)

Gołębie Dorosłe Sekcja nr 3

Wyniki z lotów Gołębi Dorosłych sezon 2016 r. (15)

Wyniki z lotów Gołębi Dorosłych sezon 2017 r.(15)

Wyniki z lotów Gołębi Dorosłych sezon 2018 r.(14)

Gołębie Młode Sekcja nr 1

Wyniki z lotów Gołębi Młodych sezon 2016 r. (5)

Wyniki z lotów Gołębi Młodych sezon 2017 r. (4)

Wyniki z lotów Gołębi Młodych sezon 2018 r. (5)

Gołębie Młode Sekcja nr 2

Wyniki z lotów Gołębi Młodych sezon 2016 r. (5)

Wyniki z lotów Gołębi Młodych sezon 2017 r. (4)

Wyniki z lotów Gołębi Młodych sezon 2018 r. (5)

Gołębie Młode Sekcja nr 3

Wyniki z lotów Gołębi Młodych sezon 2016 r. (5)

Wyniki z lotów Gołębi Młodych sezon 2017 r. (4)

Wyniki z lotów Gołębi Młodych sezon 2018 r. (5)